مشکات

مهارت‌های شبکه کارآفرینی ایده‌های توانمند


شـنـاسایـی نـیـازمندی‌های بازارکـار و کـارفـرمایـان

دوره‌هـای آمـوزشـی مهـارت‌محـور سـازگار با نیـاز روز

طراحـی دوره‌های آموزشـی بر اسـاس تقـاضای بازارکـار

دوره‌هـای آموزشـی کوتاه‌مـدت و کـارآمد جهت ورود سریـع به بازارکار


من

کارآموز

هستم

آینده‌ی خود را رقم بزنید، از حرفـه‌ای‌ها بیــاموزیـد و مسـیـر خـود را از طریـق کارآمـوزی بسـازید.

من

کارفرما

هستم

با اسـتخـدام کـارآمـوزانِ دوره دیده و ماهر، بهره‌وری و کارایی را در کسب و کار خود افزایش دهید.

من دارای

بنگاه آموزشی

هستم

آموزش‌های به‌روز و مورد تقاضای بازار کـار را به کـارآمـوزان مشتاق پیشرفت ارائـه دهیـد.

من

هیئت علمی

هستم

با بـرنامـه‌ریـزی و نـظارت بـر دوره‌ها و سرفصل‌های آموزشی در راستای بهبود وضعیت نیـروی کار قدم بردارید.


تماس با ما

تهران، پاسداران، نبش گلستان ششم، پلاک 56، طبقه 3، واحد 12

farhangimokran@gmail.com

+98 - 9226012246

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به گسترش فاوای دانش شهر می‌باشد.